Blog 2

“Kritiek” op de politiek

Deze week zijn we op de scholen weer begonnen met de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen bestaan voor een groot deel uit het beantwoorden van vragen. En natuurlijk komt het beantwoorden van vragen heel veel voor in het onderwijs. Wij proberen de kinderen dan ook te leren dat als ze en vraag krijgen, ze deze goed moeten lezen of goed moeten luisteren naar de vraag. Want als je dit doet, dan kun je ook goed antwoord geven. Met goed antwoord geven bedoel ik dan, dat de kinderen goed onder woorden brengen wat ze denken wat het antwoord is en uitleggen waarom ze dat denken. (verbanden leggen) en natuurlijk het antwoord geven!   Helaas kwam ik vorige week tot de conclusie dat, wat wij de leerlingen proberen te leren, in de politiek niet (altijd) wordt gehanteerd.   Vorige week zat ik zomaar voor de tweede keer in korte periode bij een raadscommissievergadering van de gemeente Franekeradeel. Niet omdat het mijn hobby is hoor, begrijp me goed, maar omdat voor de tweede keer de MFC’s van Ried en Sexbierum op de agenda stonden.   Op zich voor de scholen niet zo spannend zou je denken, maar omdat het gaat om MFC’s met daarin geïntegreerd de gymzalen, voor ons als school wel degelijk van groot belang. Het is ons als school natuurlijk alles aan gelegen dat we een gymzaal in het dorp houden. Ik moet er niet aan denken dat de kinderen straks 1x of 2x per week in de bus vervoerd moeten worden naar bijvoorbeeld Tzummarum of Franeker. Dit kost enorm veel tijd. Als directeur van zowel de openbare school in Sexbierum als in Ried, vond ik dus dat ik daar bij aanwezig moest zijn.   Maar terug naar de raadscommissievergadering. Natuurlijk zijn er altijd voor- en tegenstanders voor een bepaald voorstel. Zo ook bij deze voorstellen. Eigenlijk moet ik zeggen, dit voorstel. Want de kans is reëel dat er in Sexbierum een MFC mét gymzaal gebouwd zal worden, waarvoor hulde! Maar het college is tegen een MFC mét gymzaal in Ried en dat lieten ze maar weer eens blijken. Nadat dhr. Van der Voorn, van de werkgroep MFC Ried, had ingesproken volgde er een vragenronde. Tijdens deze ronde werden er toch behoorlijk goede en kritische vragen gesteld. Ik dacht bij mezelf: “Ik ben toch zeer benieuwd wat de antwoorden van de wethouder zal zijn.” Toen eenmaal de wethouder aan het woord kwam, viel na het eerste antwoord mijn mond open van verbazing. Ik zeg wel antwoord, maar eigenlijk was het helemaal geen antwoord op de vraag die gesteld was. En zo ging het met bijna alle vragen. Gelukkig zat ik op de publieke tribune en moest ik me stilhouden, want als het mijn vragen waren geweest, had ik toch echt wel antwoord willen hebben op die vragen! (Misschien ben ik ook wel verwend, want de leerlingen geven altijd wel antwoord, of proberen het in ieder geval!) Ik merkte dat een aantal raadsleden hetzelfde gevoel hadden. Je kon merken dat een aantal geïrriteerd raakten, en door gingen vragen, maar helaas mocht dit ook niet baten. Op een gegeven moment was er een raadslid die zei: ”We kunnen vragen stellen wat we willen, maar het college is niet bereid om maar op enige manier moeite te doen, om te kijken of er tóch een mogelijkheid is om het MFC mét gymzaal in Ried te realiseren!” Wat mij betreft was dit een prima samenvatting van het agendapunt MFC Ried. Voor mij twee teleurstellingen:

  1. Al het goede wat wij de leerlingen proberen te leren betreffende vragen stellen en vooral antwoord geven, wordt niet gebruikt in de politiek (althans niet bij deze raadscommissievergadering)
  2. De kans is klein dat er vóór een gymzaal in het MFC Ried gestemd zal wordenOok kan ik 2 conclusies trekken:
  1. Ik ben blij dat de kinderen bij ons op school beter antwoord kunnen geven op de vragen, dan hoe de wethouders dat deden!
  2. Ik heb respect voor de mensen die politiek bedrijven, maar ik ben er wel achter gekomen dat het (nog) niks voor mij is.

Wybren Dijkstra

  • © stichting radius