Groepen 7 en 8

In groep 7-8 zitten op dit moment 17 leerlingen. Zij krijgen les van juf Ellis(maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag) en juf Anita(vrijdag).

Omdat we met 3,5 groep werken op school worden de groepen ’s middags opgedeeld.
Maandagmiddag en Dinsdagmiddag komt groep 6 bij groep 7-8 in het lokaal.

Hieronder verteld juf Ellis wat groep 7-8 zoal doet.

In groep 7 en 8 beginnen we elke week gezamenlijk met een kringgesprek.
Lezen, rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen zijn vakken die we hoofdzakelijk in het ochtendprogramma hebben opgenomen. De lessen zijn afwisselend instructielessen en zelfstandige lessen. Ook zijn er opdrachten waarbij de leerlingen in tweetallen of in groepjes samenwerken.
De middagen worden ingevuld door wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en gymnastiek.

Naast het reguliere dagprogramma doen de groepen 7 en 8 mee aan activiteiten die zowel op school als buiten school worden georganiseerd, hierbij valt te denken aan sportdagen, theatervoorstellingen, techniekmiddagen, creatieve workshops etc.

Wilt u meer informatie? Kom dan eens een kijkje nemen op school!

 

 

  • © stichting radius