Groepen 7 en 8

In groep 7-8 zitten op dit moment 18 leerlingen.
Zij krijgen les van juf Ellis op maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag.
Juf Anneke is er op vrijdag.

Hieronder verteld juf Ellis wat groep 7-8 zoal doet.

In groep 7 en 8 starten we wekelijks gezamenlijk in de kring. Kinderen krijgen de gelegenheid om te vertellen over hun weekend, ook doen we groepsactiviteiten op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.

In het ochtendprogramma zijn de vakken begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling en woordenschat opgenomen. Er vindt een afwisseling plaats tussen instructielessen en zelfstandige lessen. Zelfstandige verwerkingen worden door de leerlingen zowel in werkboeken als op de snappet gemaakt. De snappet is een soort tablet waarop kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Door directe feedback geven we op deze manier de kinderen meer zicht op hun eigen leerproces.

De middagen worden ingevuld door wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en gymnastiek.

Kinderen kunnen veel van en met elkaar leren, daarom is er veel ruimte voor samenwerking. Voor het samenwerken gebruiken we verschillende werkvormen.

Daarnaast krijgen de kinderen in de hoogste groepen Fries en Engels aangeboden.

Wekelijks krijgen de leerlingen humanistisch vormingsonderwijs of godsdienstig vormingsonderwijs dat gegeven wordt door vakleerkrachten. De keuze hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt.

Naast het reguliere dagprogramma doen de groepen 7 en 8 mee aan activiteiten die zowel op school als buiten school worden georganiseerd, hierbij valt te denken aan sportdagen, theatervoorstellingen, techniekmiddagen, creatieve workshops, museumbezoeken etc.
Wilt u meer informatie? Kom dan eens een kijkje nemen op school!

 

 

  • © stichting radius