OR en MR

Ouderraad (OR)
Onze school heeft betrokken ouders en een actieve Ouderraad (OR). Onze OR is een afvaardiging van alle ouders van leerlingen van de Oanset. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten en festiviteiten. De leden van de ouderraad zijn:

Minke Zuidema, secretaris
Jacqueline Winkel, penningmeester
Thea de Groot, bestuurslid
Rob Schmutzler, bestuurslid
Chris van Bruxvoort, bestuurslid
Dita Wielenga, bestuurslid
Marina Heidelberg, bestuurslid
Elly bij de Ley, leerkracht
Janny Visser, leerkracht

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt beleidsmatig mee over de gang van zaken op school en heeft ook instemmingsrecht. Leden van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn:

Hans Huizenga, ouder
Ilse Looge, ouder
Ellis Comello, leerkracht
Miriam van Dijk, leerkracht

  • © stichting radius