Het schoolmaatschappelijk werk op obs de Oanset wordt uitgevoerd door Marije v/d Molen, zij is werkzaam bij het Gebiedsteam Franekeradeel. Zij voert taken uit op het gebied van pedagogiek, schoolmaatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk.

Voor wie kan Schoolmaatschappelijk Werk worden ingezet?

 • Kinderen
 • Ouders / verzorgers
 • Leerkrachten (consultatie)Gebiedsteam
 • Intern Begeleiders en directeur van de school (consultatie).

Met welke vragen kan ik terecht bij het Schoolmaatschappelijk werk? Bijvoorbeeld;

 • Mijn kind luistert niet naar mij
 • Mijn kind is druk of agressief
 • Mijn kind wordt gepest
 • Het gaat niet goed op school, schoolresultaten blijven achter
 • Mijn kind heeft moeite met de echtscheiding
 • Mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen
 • Er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen
 • Ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil er graag over praten
 • We hebben financiële problemen en willen graag hulp
 • Andere vragen die u heeft over uw kind en waarvan u niet weet waar u terecht kunt


Als ik een gesprek wil aanvragen met het Schoolmaatschappelijk werk, hoe doe ik dat?

 • Wanneer u een gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht, directeur of intern begeleider van de school.
 • U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Gebiedsteam, telefoonnummer 0517-380357 of rechtstreeks  een mail sturen aan Marije ( m.vandermolen@gebiedsteamfranekeradeel.nl)
 • Bij vakantie, ziekte of afwezigheid kunt u bellen naar 0517-38035

  Waar vinden de gesprekken plaats?

Het is mogelijk om de gesprekken te voeren op school, thuis of locatie gemeentehuis Franeker. Dit kan op afspraak of via de inloopspreekuren op school. Deze worden iedere maand gehouden op een woensdag. Voor meer informatie en data houden wij u op de hoogte via de Weekinfo en het Oansetje. Het inloopspreekuur is van 09.00-10.00 uur

Wat kan Schoolmaatschappelijk werk voor mij betekenen?

Marije kan samen met u onderzoeken wat er precies aan de hand is. In een aantal gesprekken kan er met u (en eventueel met uw kind en / of school) een oplossing worden gevonden, die aansluit bij uw situatie, zodat veranderingen in gang gezet kunnen worden. Als het nodig is, zoeken we samen naar een organisatie die u en uw kind het beste kunnen ondersteunen. Schoolmaatschappelijk werk kan indien nodig, bemiddelen tussen u en de school.

Kosten
De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn gratis.

 

 • © stichting radius