TSO en BSO

Overblijf
Op onze school kan uw kind (gratis of met een vrijwilliger ouderbijdrage) op maandag, dinsdag, en donderdag gebruik maken van de TSO. U kunt uw kind(eren) opgeven voor de TSO via Juf Judith of bellen naar 0517-269321, mailen kan naar info@oanset.nl of u kunt uw kind(eren) zelf in de blauwe map noteren. Deze ligt altijd op de grote paarse tafel in de middenruimte. Juf Judith is alle werkdagen op school, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij haar terecht.

Rooster overblijf
Maandag  juf Fiona
Dinsdag juf Judith
Donderdag juf Judith

BSO
Voor informatie over de BSO kunt u contact opnemen met Kinderopvang Friesland. http://www.kinderopvangfriesland.nl/

  • © stichting radius