TSO

Bij ons op school kan uw kind (gratis of met een vrijwilliger ouderbijdrage) op maandag, dinsdag, en donderdag gebruik maken van de TSO. U kunt uw kind(eren) opgeven voor de TSO via Juf Judith of bellen naar 0517-269321, mailen kan naar info@oanset.nlof u kunt uw kind(eren) zelf in de blauwe map noteren. Deze ligt altijd op de grote paarse tafel in de middenruimte. Juf Judith is alle werkdagen op school, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij haar terecht.