TSO

Bij ons op school kan uw kind (gratis of met een vrijwilliger ouderbijdrage) op maandag, dinsdag, en donderdag gebruik maken van de TSO. U kunt uw kind(eren) opgeven voor de TSO via Juf Judith of bellen naar 0517-269321, mailen kan naar info@oanset.nl of u kunt uw kind(eren) zelf in de blauwe map noteren. Deze ligt altijd op de grote paarse tafel in de middenruimte. Juf Judith is met uitzondering van donderdag alle dagen op school aanwezig, mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij haar terecht.