Algemeen

O.b.s. de Oanset is een openbare basisschool in Ried. Onze school is gehuisvest in een prachtig gebouw en heeft een ruim plein. Van binnen is de school ruim, open, kleurrijk en eigentijds.

Naast de basisvakken die veel op de ochtenden op het programma staan, vinden we het ook belangrijk dat de kinderen zich vaardigheden eigen maken, waarmee ze zich later, in de maatschappij van de toekomst, kunnen onderscheiden. Deze vaardigheden (21-eeuwse vaardigheden) zijn onderdeel van onze methode wereld oriëntatie: DaVinci

Onze school is centraal gelegen tussen diverse dorpen. Gemiddeld zijn er rond de 50 leerlingen op onze school. Deze leerlingen komen dan ook uit verschillende omliggende dorpen, Peins, Boer, Kleaster Anjum, Minnertsga, Slappeterp, Dongjum en Ried. De Oanset is daarom echt een ontmoetingsplek waar zij, naast het volgen van onderwijs, ook hun vrienden en vriendinnen ontmoeten.

Overweegt u uw kind bij ons op school aan te melden neem dan contact op met de school 0517-269321 of info@oanset.nl
Mocht u na het lezen van onze site vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag van u.

De Oanset maakt onderdeel uit van Elan Onderwijsgroep. De 21 scholen van Elan Onderwijsgroep staan in de regio Noordwest-Fryslân, specifiek in de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarden en Waadhoeke.  De stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs, die gevestigd is in Stiens.

Vriendelijke groeten,

Marko Ekas