HVO en GVO

HVO

In groep 5-8 krijgen de leerlingen, als ze hier voor gekozen hebben, humanistisch vormingsonderwijs van een gecertificeerde docent. In deze lessen leren de leerlingen ook hoe je respectvol met elkaar omgaat, het creëren van gevoel voor eigenwaarde en rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met de medemens en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfrespect.

 

GVO

De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld. De GVO lessen worden gegevan aan de leerlingen van de groep 5-8.