Aanvraagformulier vakantie en verlof

De directeur mag slechts één keer per jaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 dagen, oftewel 2 schoolweken. De eerste 2 weken na de zomervakantie mag er geen verlof verleend worden.
Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep, dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. Onder schoolvakanties vallen ook de voorjaars-, mei-, herfst- en kerstvakantie.
De werkgever dient dit aan te tonen. Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verzoeken, voor verlof, kunt u indienen bij de directie, vergezeld van een werkgeversverklaring. Een standaardformulier hiervoor kunt u hier downloaden.