Gymnastiekrooster

Sinds dit schooljaar zullen de gymlessen plaatsvinden in de gymnastiekzaal van Minntertsga. 

Het gymrooster (inclusief vervoer naar Minnertsga, omkleden en gym tijd) voor dit schooljaar is als volgt:  
Dinsdagmiddag 14.00-15.30 groep 6/7/8
Vrijdagmorgen 10.45-12.15 groep 3/4/5
Groep 1-2 hebben bewegingsonderwijs in de peuterspeelzaal of buiten. Graag gymkleding op school laten. 
 

Op het schoolterrein zijn verder nog een kunstgrasveld (voetbal, basketbal, volleybal), een kaatsmuur, duikelrekjes, klimtoestellen, en een binnentuin aanwezig.

In week 40-45 is er schoolschaatsen in de IJshal van Leeuwarden.
De lessen zijn op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 10.45 uur voor de leerlingen van groep 5-6.
Tijdens deze lessen zullen de gymlessen voor de leerlingen van groep 5-6 komen te vervallen!