Medezeggenschapsraad

De MR denkt beleidsmatig mee over de gang van zaken op school en heeft ook instemmingsrecht. Leden van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn:

Hans Huizenga, ouder
Ilse Looge, ouder
Ellis Comello, leerkracht
Miriam van Dijk, leerkracht