Medezeggenschapsraad

De MR denkt beleidsmatig mee over de gang van zaken op school en heeft ook instemmingsrecht. Leden van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn:

  • Hein Staverman, ouder
  • Luci van Bruxvoort, ouder
  • Ellis Comello, leerkracht
  • Miriam van Dijk, leerkracht