Medezeggenschapsraad

De MR denkt beleidsmatig mee over de gang van zaken op school en heeft ook instemmingsrecht. Leden van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn:

  • Hans Huizenga, ouder
  • Ilse Looge, ouder
  • Ellis Comello, leerkracht
  • Miriam van Dijk, leerkracht