Werkwijze

Naast de basisvakken als rekenen, taal, spelling, wereldorientatie hebben we op de Oanset ook diverse projecten.