Visie en missie

De missie van de Oanset:

Jij:

Op de Oanset kun je erop rekenen dat je weet wat je kunt en wat je vindt. Dat je weet wat jou jou maakt. 

Jij en je leren:

Bij ons op school heb je een grote rol in jouw leren en in jouw ontwikkeling passend bij jouw talent, dit helpt je ook wanneer je niet meer bij ons op school zit. 

Jij en de mensen om je heen: 

Bij ons op school kun je erop rekenen dat je in jouw leren er nooit alleen voor staat: jouw medeleerlingen, jouw verzorgers en jouw leerkrachten zullen je steeds aanmoedigen en je versterken in dat leren. Jij kunt erop rekenen dat je anderen aanmoedigt en inspireert om te durven en te leren. 

 

De visie van obs De Oanset:

Bij obs de Oanset creëren wij een stimulerende leeromgeving waarin elk kind de kans krijgt zijn of haar unieke talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Dit in samenwerking met het bevorderen van de zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheden en samenwerken, bouwen we aan een solide basis voor een veel belovende toekomst.

 

Kernwaarden van de Oanset:

De onderstaande kernwaarden geven richting aan ons handelen. 

Versterkend – Zelfstandig- Samen

Leren doe je zelf en altijd samen. Jij weet wat je kunt en waar je naartoe wilt. Ik weet wat ik kan en waar ik naartoe wil. Hierin versterken we elkaar waar het kan. Daarmee maken we elkaar steeds sterker in wat we kunnen en wat we weten. Zelfs als we niet meer naar de Oanset gaan.  

Versterkend:

Bij ons op school ontdekken wij onze talenten door te leren, te spelen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Doordat wij weten wie we zijn, wat we kunnen en waar we energie van krijgen, kunnen we elkaar versterken en gebruik maken van elkaars talenten. Vanuit onze talenten (onder)steunen we elkaar. Wij zetten onze talenten iedere dag in binnen onze eigen groep, in onze eigen klas en voor de school. 

Zelfstandig:

Bij ons op school zijn wij zeer zelfstandig. Dit begint al van jongs af aan. Wij pakken en ruimen onze eigen spullen op. Wij plannen onze eigen werkzaamheden en kunnen eigen taken en opdrachten kiezen. Wij leren ons eigen werk te corrigeren en reflecteren op ons eigen gemaakt werk. In de hogere groepen gebruiken we hier bijvoorbeeld de methode DaVinci voor. Doordat we werken in combinatiegroepen geeft de leerkracht duidelijk aan wat er van ons wordt verwacht en kunnen we ons prima redden, ook al heeft de leerkracht even geen tijd om ons te helpen. 

Samen:

Bij ons op school en daarbuiten zijn we aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect. Samen maken we er een fijne schoolperiode van. We helpen elkaar en indien nodig komen we voor elkaar op. Wij volgen hiervoor de wetenschappelijk effectief bewezen methode Kiva. Wij werken niet alleen samen binnen onze eigen groep, maar werken ook veelal groepsdoorbrekend samen. Dit doen we tijdens projecten, vieringen, circuits en andere activiteiten. Zo leren we van en met elkaar. Waar kan betrekken we graag onze omgeving, zoals ouders, familie en streekgenoten. We onderhouden intensief contact met dorpsbelangen, de bibliotheek, het dorpshuis en ons bestuur: De Elan onderwijsgroep.

Onze slogan is dan ook:                                                      

SAMEN DOEN WE HET ZELF!