GGD Fryslan

Schoolarts
Uw kind en de jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar, in opdracht van uw gemeente. De GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ouders/verzorgers van alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst 5-jarige kinderen
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal.

Groep 7
Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag en sociale ontwikkeling.
Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Voor wijzigingen en afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met onderstaande assistente of met het algemene nummer 088 -22 99 444.

Het team jeugdgezondheidszorg op uw school bestaat uit:
* Aafke Kreuwel, jeugdarts, 088-2299476, email a.kreuwel@ggdfryslan.nl
* Eva Timmermans, jeugdarts, 088-2299489, email e.timmermans@ggdfryslan.nl
* Thea Zwart, jeugdverpleegkundige, 088-2299915, email t.zwart@ggdfryslan.nl
* Riemie Kooistra, assistente, 088 2299367, email r.kooistra@ggdfryslan.nl
* Thea van Zwol, assistente, 088 2299370, email t.vanzwol@ggdfryslan.nl
Meer info op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/jgz