Oudervereniging

Onze school heeft betrokken ouders en een actieve Ouderraad (OR). Onze OR is een afvaardiging van alle ouders van leerlingen van de Oanset. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten en festiviteiten. De leden van de ouderraad zijn:

  • Minke Zuidema, secretaris
  • Jacqueline Winkel, penningmeester
  • Rob Schmutzler, bestuurslid
  • Chris van Bruxvoort, bestuurslid
  • Dita Wielenga, bestuurslid
  • Marina Heidelberg, bestuurslid
  • Janny Visser, leerkracht
  • Anneke Sinnema, leerkracht