Ouderraad

Onze school heeft betrokken ouders en een actieve Ouderraad (OR). Onze OR is een afvaardiging van alle ouders van leerlingen van de Oanset. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten en festiviteiten. De leden van de ouderraad zijn:

  • Minke Zuidema, secretaris
  • Jacqueline Winkel, penningmeester
  • Chris van Bruxvoort, bestuurslid
  • Marina Heidelberg, bestuurslid
  • Ida Dijkstra, bestuurslid
  • Helena van Krimpen, nieuw lid
  • Corrie Zondervan, nieuw lid
  • Joanna Zijlstra, nieuw lid
  • Janny Visser, leerkracht
  • Anneke Sinnema, leerkracht