Oudervereniging

Onze school heeft betrokken ouders en een actieve Ouderraad (OR). Onze OR is een afvaardiging van alle ouders van leerlingen van de Oanset. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten en festiviteiten. De leden van de ouderraad zijn:

Minke Zuidema, secretaris
Jacqueline Winkel, penningmeester
Rob Schmutzler, bestuurslid
Chris van Bruxvoort, bestuurslid
Dita Wielenga, bestuurslid
Marina Heidelberg, bestuurslid
Elly bij de Leij, leerkracht
Janny Visser, leerkracht