Klachtenregeling

 

Vertrouwenspersoon ouders en leerlingen

Overal waar gewerkt wordt, kan het voorkomen dat er misverstanden zijn of fouten worden gemaakt en problemen (dreigen te) ontstaan. Een open gesprek met de leerkracht en/of directeur is dan de eerste stap en geeft vaak al veel duidelijkheid. Samen streven we ernaar een goede oplossing te vinden. 

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske Feersma. Zij is te bereiken onder nummer  06-125 226 29, of via de e-mail:t.feersma@cedin.nl

 

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Zoals u in de schoolgids kunt lezen is het verstandig dit probleem eerst te bespreken met de betreffende persoon, of zo nodig met de speciale  contactpersoon van de school. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur.

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties.

Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een oplossing, maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen,  welke stappen gezet kunnen worden, en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator.

 

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske Feersma, Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit (gecertificeerd en geregistreerd LVV)

Telefoon: 06-12522629

e-mail:t.feersma@cedin.nl

 

Vertrouwenspersonen medewerkers        

De vertrouwenspersoon voor leerkrachten is de heer Peter de Jong. Hij is direct te bereiken op zijn 06 nummer06 107 667 98.
Hij wordt ingehuurd via GIMD.GIMD is een landelijk opererende organisatie. GIMD maakt deel uit van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg en leefstijl.

De contactgegevens van GIMD zijn:
GIMD B.V.
Abe Lenstra boulevard 10
8448 JB HEERENVEEN
Postbus 632
8440 AP HEERENVEEN
Tel. 088 800 85 00
E-mail: info@gimd.nl

 

B            

Een andere vertrouwenspersoon voor medewerkers is mevrouw Marianne Kokshoorn. Zij is werkzaam voor GGD Fryslân en is bereikbaar onder nummer 088 2299855.

De vertrouwenspersonen worden geschoold door PPSI en jaarlijks wordt een bijscholingsprogramma toegespitst op het werk als vertrouwenspersoon en actuele ontwikkelingen in het onderwijs.

Marianne Kokshoorn- Van Enck

Extern vertrouwenspersoon

088 2299855
M.Kokshoorn@ggdfryslan.nl