Klachtenregeling

Er wordt soms gedacht dat de onderwijsinspectie de plek is waar je een klacht kan indienen over de school. Dit is echter niet juist. Dit kon vroeger wel maar sinds 1998 behandelt de inspectie geen klachten meer van ouders. Ouders worden nu doorverwezen naar de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten (zie 5.8.1 en 5.8.2). U wordt dus niet als individuele ouders geholpen.
Soms is het wel verstandig de inspectie te melden dat u een klacht heeft over uw school. Hoe meer ouders melding maken over hetzelfde probleem hoe groter de kans is dat de inspectie bij het eerst volgende bezoek aan de school hier naar zal kijken.
De inspectie is onpartijdig en zal dus nooit uw kant of die van de school kiezen.
Alleen bij seksuele intimidatie of seksuele mishandeling kunt u direct terecht bij de vertrouwensinspecteur van onderwijs, tel. 0900-1113111.