KIVA

KiVa is een schoolbreed programma dat zich richt op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op onze school. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn wij in alle groepen met het KiVa programma begonnen.

Via de volgende link vindt u meer informatie voor ouders en/of verzorgers: